Ehitise erakorraline audit ja projekteerimise vead (s)

Ehitise erakorraline audit ja projekteerimise vead (s)

230.00 

 

Koolitus kestab 5,3 akadeemilist tundi ja annab 6,4 TP

 

Lektor:

Toivo Rattasepp, PhD, volitatud insener tase 8, riiklikult tunnustatud ekspert, Finantsplaneerimise OÜ juhtiv ekspert

 

Koolituse kava

 

Poolelioleva ehitise audit. Ehitise valmiduse hindamine

Ehitusprojekti ekspertiisi vajalikkus

Kuidas tuvastada, kas on ehitusviga, projekteerimisviga või mõlemad

Ehitusvea kriteeriumid – tuvastada, mida ehitusviga põhjustab (tagajärjed)

Projekteerimisest tingitud ehitusvigade põhjused

 

Ehitise osade probleemid ja ehitusvead:

alused ja vundamendid

sokli soojustamine

välispiirde soojustamine

välispiirde tuuletõke

SILS teostus

parapeti teostus

avatäidete paigaldus

katusetarindi teostus

katusekatte paigaldus

katuse läbiviigud

tehnosüsteemide paigaldus

muud ehitiseosad

 

Teadmiste testimine