Sademeveesüsteemid ja pinnavee käitlemine. Insener-tehnilised lahendused (s)

Sademeveesüsteemid ja pinnavee käitlemine. Insener-tehnilised lahendused (s)

255.00 

 

Koolitus kestab 8,0 akadeemilist tundi ja annab 5,4 TP

 

Lektor:

Mati Märtson, koolitaja TTÜ täiendkoolituskursustel, Kariner OÜ-s, EMÜ-s; Põllumajandusameti nõunik

 

Koolituse kava

 

Sademeveesüsteemid

Pinnavee käitlemine. Tehnilised lahendused

Vihmavee süsteemi kontseptsioon ja peamised elemendid

Standardid ja nõuded

 

Sademeveekanalisatsioon. Tööpõhimõte

Sademeveesüsteemi konstruktsioon

Vihmavee kogumise süsteemid

Suublad

Puhastussüsteemid ja -meetodid

Heitvee käitlemise üldpõhimõtted. Probleemid ja lahendused

 

Projekteerimine

Liigvee ärajuhtimise kava

Materjali valik

 

Arvutused

Algandmete kogumine arvutusteks

Vooluhulkade ja toru läbimõõdu arvutamine

Maksimaalsete vooluhulkade arvutamine ja prognoosimine

Lisamahutite arvutus

Kalded ja muud projekteerimisnõuded

Ehituslike lahendite valik

 

Soovituslikud tehnilised lahendused

Uute süsteemide ehitusel

Renoveerimisel

Projekteerimis- ja ehitusvead, hooldus

 

Teadmiste testimine