Ehituslik projekti- ja objektijuhtimine. Targad lahendused ja puudused dokumentide käitlemisel (s)

Ehituslik projekti- ja objektijuhtimine. Targad lahendused ja puudused dokumentide käitlemisel (s)

240.00 

 

Koolitus kestab 7,0 akadeemilist tundi ja annab 5,1 TP

 

Lektorid: 

Kaido Kägu, Cuculus Consult OÜ juhatuse liige, volitatud ehitusinsener, tase 8

Albert Kopjev, Civil Woks OÜ juhatuse liige, diplomeeritud ehitusinsener, tase 7

 

Kirjeldus

 

Töövõtja ehituslepingus

Enamlevinud lepingutüübid

Tüüpsed Töövõtja kohustused ja riskid

 

Оbjektijuhi ja projektijuhi ülesanned

Töö korraldamine objektil

Meeskonna juhtimine ja ülesannete jaotus

 

Töö graafikutega

Üldgraafik

Ajagraafiku koostamine ja muutmine

Ressurside, hangete, projekteerimise, rahavoogude, maksete sidumine ajagraafikuga

 

Objektinõupidamiste korraldamine

 

Ehitamise dokumenteerimine

Ehitusdokumentide vormistamine objektil

Praktilised juhised ja lahendused

 

Dokumentide koostamise praktika

(Ehitustööde päeviku, Kaetud tööde akt, Koosoleku protokoll, Katsete protokoll, Teostusjoonised jne)

 

Ehitusdokumentatsiooni üleandmise ja säilitamise kord

Seadusandluse nõuded

Töö EHR-iga. Praktilised lahendused dokumentide esitamisel

 

Dokumendi arhiivi loomise reeglid

Arhiivi loomine

Dokumentatsiooni kodeerimine

Tarkvara arhiveerimine

 

Enamlevinud vead dokumentidega töötamisel

 

Teadmiste testimine