Torustike kaasaegsed paigaldamise ja renoveerimise tehnoloogiad

Viimastel aastatel on ehitusvaldkonnas üha enam rõhku pandud keskkonnasäästlikule ehitusele, mille üheks oluliseks osaks on kaevevaba tehnoloogia kasutamine torustike paigaldamisel ja renoveerimisel. Kaevevaba meetodiga paigaldatakse torustikud ilma ulatuslike kaevetööde vajaduseta, mis tähendab, et pinnase ja haljastuse kahjustused on minimaalsed. See meetod mitte ainult ei vähenda keskkonnamõju, vaid ka säästab aega ja raha, pakkudes tõhusaid ja pikaajalisi lahendusi

230.00 

VK kutse taotlejad, ehitusinsenerid, projekteerijad, ehitajad, ehitusjuhid, omanikujärelevalve

Koolitus annab 5,2 TP

8,0 akad.t.