Erisused korterelamute projekteerimisel. Praktilised näpunäited (s)

Erisused korterelamute projekteerimisel. Praktilised näpunäited (s)

230.00 

 

Koolitus kestab 5,3 akadeemilist tundi ja annab 3,4 TP

 

Lektor:

Albert Kopjev, Civil Works OÜ juhatuse liige, diplomeeritud ehitusinsener, tase 7

 

Koolituse kava

 

Projekteermistööde ettevalmistus ja läbiviimine

Energiatõhususe nõuete mõju projekteerimisel

Arhitektuurne optimeerimine

 

Praktilised näpunäited

kandvate konstruktsioonide tüübide valikul

piirdetarindite valikul

korterelamu tehnosüsteemide valikul

 

Kõrghoone projekteerimise eripärad (sh. tuleohutusnõuded)

 

Teadmiste testimine