Vesi pinnases. Drenaažisüsteemid. Projekteerimine. Arvutamine. Vead (s)

Vesi pinnases. Drenaažisüsteemid. Projekteerimine. Arvutamine. Vead (s)

255.00 

 

Koolitus kestab 8,0 akadeemilist tundi ja annab 6,0 TP

 

Lektor:

Mati Märtson, koolitaja TTÜ täiendkoolituskursustel, Kariner OÜ-s, EMÜ-s; KAN Therm esindaja Eestis ja Soomes

 

Koolituse kava

 

Vesi pinnases. Kuidas ja miks vesi voolab

Pinnavesi ja põhjavesi

Pinnased ja nende veeläbilaskevõime

 

Veeäravool. Põhimõtted

Kuivendamise eesmärk

 

Ehituse projekteerimine

Lähteandmed ja uurimistööd

 

Gravitatsioon ja drenaažisüsteemi projekteerimine

Millal ehitada drenaaž. Kuhu ja kuidas vesi eemale suunatakse

Drenaaži süsteemi liigid

Sademevee käitlemine. Salakraavid ehk drenaaž

Drenaaži süsteemi projekteerimise reeglid

Arvutused

Levinumad vead

 

Materjali valiku kriteeriumid (torud, liitmikud, kaevud)

Pöördfilter

Geotekstiilid

 

Golfiväljakute, staadionite, tenniseväljakute jne kuivendamine

Kalmistute kuivendamine

 

Teadmiste testimine