Ehitise auditi meetodid (s)

Ehitise auditi meetodid (s)

230.00 

 

Koolitus kestab 5,3 akadeemilist tundi ja annab 6,4 TP

 

Lektor: 

Toivo Rattasepp, volitatud insener tase 8, riiklikult tunnustatud ekspert, Finantsplaneerimise OÜ juhtiv ekspert

 

Koolituse kava

 

Ehitise auditi õiguslikud alused

EhS, määrus nr 116 ja muudetud määrus 61

 

Ehitise auditi meetodid

Visuaalkontroll

Kasutuskontroll

Ehitusdokumentide kontroll

 

Ehitise auditi lähteandmed

Ehitise ehituslikud puudused ja nõuetekohasus

Millal teha ehitusprojekti ekspertiis?

 

Ehitise auditis tehtavad uuringud

Ehitise auditi aruanne

Erinevad kaasused

 

Hea ehitustava tehniline määratlus

Hea ehitustava RYL 2010 kohaselt

 

Teadmiste testimine