Sarruste ja sarrustamise tehnoloogiad (s)

Sarruste ja sarrustamise tehnoloogiad (s)

240.00 

 

Koolitus kestab 6,0 akadeemilist tundi ja annab 6,0 TP

 

Lektor: 

Aivars Alt, Tallinna Tehnikakõrgkooli Ehitusinstituudi direktor ja dotsent

 

Koolituse kava

 

Ehituskonstruktsioonide tüübid. Sarrustamise eesmärgid

Sarruste ja sarrustamise tehnoloogia. Nõuded ja standardid

Sarruste omadused. Kuidas tagada selle pikema eluiga

 

Sarrustamistööde etapilisus

Valmistamine

Lõikamine

Painutamine

Komplekteerimine

 

Sarruste ja sarrustamiseks vajalike fiksaatorite paigaldamise reeglid

Sarruste/sarruskarkasside kinnitamine

Töö tegemisel ilmnenud vigade analüüsimine ja parandamine

Sarrustustöödele esitatavaid kvaliteedinõuded

Ilmastikutingimuste mõju sarrustustöödele. Kaitse viisid

 

Teadmiste testimine