Ehitusmaksumus kui juhtimisinstrument. Kuidas planeerida ehituse tulu ja kulu ★

Ehitusmaksumus kui juhtimisinstrument. Kuidas planeerida ehituse tulu ja kulu ★

230.00 

 

Koolitus kestab 7,0 akadeemilist tundi ja annab 8,4 TP

 

Lektor: 

Roode Liias, TKTK külalisprofessor; TTÜ professor; Berliini tehnoloogia- ja majandusinstituut; Euroopa Ehitusteaduskondade assotsatsiooni juhatuse liige

 

Koolituse kava

 

Ehitusmaksumuse mõiste ja selle kujunemine; maksumuse komponendid

Hind ja hinna kujunemine

Kulud: mõistliku kalkuleerimise reeglid

Eelarve ja kulukalkulatsioon teadliku arvutusena

 

Ehitusmaksumuse analüüs ja võrreldavus; klassifitseerimise olemus ja vajadus

Klassifitseerimise põhimõtted

Klassifitseerimise süsteemid ehituses

ISO 12006-2 klassifitseerimise alusena

 

Ehitusmaksumus kui projekti juhtimisinstrument

Hinna ja kulude kasutamine töövõtu lepingutes

Kulukontrolli süsteem

Osapoolte huvid seoses ehitsmaksumusega

 

Teadmiste testimine