Hind ja hinna kujunemine ehituses. Ehituse tulu ja kulu planeerimine (s)

Hind ja hinna kujunemine ehituses. Ehituse tulu ja kulu planeerimine (s)

240.00 

 

Koolitus kestab 7,0 akadeemilist tundi ja annab 8,4 TP

 

Lektor: 

Roode Liias, TKTK külalisprofessor; TTÜ professor; Berliini tehnoloogia- ja majandusinstituut; Euroopa Ehitusteaduskondade assotsatsiooni juhatuse liige

 

Kirjeldus

 

Ehitusmaksumuse mõiste ja selle kujunemine; maksumuse komponendid

Hind ja hinna kujunemine

Kulud: mõistliku kalkuleerimise reeglid

Eelarve ja kulukalkulatsioon teadliku arvutusena

 

Ehitusmaksumuse analüüs ja võrreldavus; klassifitseerimise olemus ja vajadus

Klassifitseerimise põhimõtted

Klassifitseerimise süsteemid ehituses

ISO 12006-2 klassifitseerimise alusena

 

Ehitusmaksumus kui projekti juhtimisinstrument

Hinna ja kulude kasutamine töövõtu lepingutes

Kulukontrolli süsteem

Osapoolte huvid seoses ehitsmaksumusega

 

Teadmiste testimine