Veevõrgu loomine. Modelleerimise reeglid. Arvutused. Vead.

Eesmärk:

Veevõrkude modelleerimine on oluline lisakompetents neile, kes igapäevaselt tegelevad välisvõrkude projekteerimisega või soovivad asula/linna tasemel rakendada mudelpõhist otsustusprotsessi. Antud veebikoolitus käsitleb nii veevõrkude modelleerimise mõistet, selle komponente kui ka praktilisi näiteid veevõrgu mudeli loomiseks/rakendamiseks. Koolitus koosneb kahest põhiplokist. Esmalt antakse ülevaade veevõrkude modelleerimise olemusest slaidiesitlusena. Seejärel viiakse läbi praktiline demo tasuta tarkvara näitel (EPANET), kuidas üks lihtne veevõrgu mudel koostatakse, mis on selle olulised komponendid (sh tarbimispunkt, toru parameetrid, veehaare, pumba parameetrid). Modelleerimise juures tuleb silmas pidada, et mudelite koostamiseks saadavad andmed võivad pärineda erinvatest allikast (sh projektdokumentatsioon, GISi süsteem, lisamõõdistused), mistõttu on oluline aru saada, millised on need tüüpvead, mida modelleerimise käigus järgida. Väga tihti aitab mudeli koostamine korrastada ka vee-ettevõtte olemasolevat andmestikku (varadega seotud omadusi/parameetreid, seadeid – nt klapi/siibri asend tegelikkuses), kuna mudeli loomisega on neid ebamäärasusi lihtne kontrollida (sh mudelite kalibreerimist kasutades). Praktilise demo käigus vaadatakse ka erinevaid rakendusnäiteid mudelite kasutamise kohta nii projekteerimise kui veevõrgu haldamise võttes

 

KOOLITUSE KAVA

 

Veevõrkude modelleerimise põhimõtted

veevõrgu komponendid

tarbimise mõiste

mõõtmine veevõrgus

 

Vigade kontroll/analüüs mudelite baasil

mudelite rakendusnäited

riskianalüüs

GISi kasutamine

 

Hüdrauliline löök

 

Praktiline demo

EPANET kui tasuta tarkvara näitel:

esmase veevõrgu mudeli loomine

olulised aspektid, millele keskenduda, sh

tüüpilised vead ning nende leidmine

 

Veevõrgumudelite rakendusnäiteid tasuliste tarkvarade näitel

mudelite kalibreerimine,

pumpamise maksumuse analüüs – energiaanalüüs,

hüdraulilise löögi arvutus

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

5,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks