Elektriprojekt. Reeglid ja vead projekti koostamisel

Lühikirjeldus: 

Koolitusel arutame projekteerimise ja projekti ekspertiisi küsimusi, kaalume viimaseid muudatusi seadusandluses ja olulisi juhiseid. Viimasel ajal on projektide koostamise käigus tekkinud järjest rohkem vigu ning loengus püüame analüüsida neist sagedasemaid/kriitilisimaid.KOOLITUSE KAVAProjekteerimise õigusaktid ja juhendmaterjalid

Elektriprojekti koostamise reeglid. Versioon 2022.2

Projekteerimise üldtingimused:

  • töö piiritlus
  • sisendandmed/tehnilised tingimused
  • valgustuse projekteerimise tööjaotus

Spetsialisti kaasamine ja kaasamise kinnituskiri

Projekti näidis ja esinevad vead

 

Ehitusprojekti ja elektriprojekti ekspertiisi reguleerimisala

  • õigusaktid
  • juhendid

Ekspertiisi tegemine. Näidisakt

Ekspertiisi aktide vead

 

Teadmiste testimine

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles

Koolituse läbinu
1. Oskab projekteerida vastavalt õigusaktidele
2. Oskab kasutada projekteerimise üldtingimusi hinnapakkumisel ja tööl
3. Oskab teha elektriprojektidele eksperitiise
4. Oskab teha hinnapakkumist ekspertiisile

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja ja koolitusse korraldaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

23.05.2024
230.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks