Elektriprojekt. Reeglid ja vead projekti koostamisel

Lühikirjeldus: 

Koolitusel arutame projekteerimise ja projekti ekspertiisi küsimusi, kaalume viimaseid muudatusi seadusandluses ja olulisi juhiseid. Viimasel ajal on projektide koostamise käigus tekkinud järjest rohkem vigu ning loengus püüame analüüsida neist sagedasemaid/kriitilisimaid.KOOLITUSE KAVAProjekteerimise õigusaktid ja juhendmaterjalid

Elektriprojekti koostamise reeglid. Versioon 2022.2

Projekteerimise üldtingimused:

  • töö piiritlus
  • sisendandmed/tehnilised tingimused
  • valgustuse projekteerimise tööjaotus

Spetsialisti kaasamine ja kaasamise kinnituskiri

Projekti näidis ja esinevad vead

 

Ehitusprojekti ja elektriprojekti ekspertiisi reguleerimisala

  • õigusaktid
  • juhendid

Ekspertiisi tegemine. Näidisakt

Ekspertiisi aktide vead

 

Teadmiste testimine

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* программа защищена авторским правом.
Обучающая фирма оставляет за собой право изменить дату, план дня и программу обучения.