Search Courses

Arhiivitud: Liginullenergiahoone. Jahutussüsteemid

by Äri Info Koolituskeskus 0 lessons 185.00 

Sihtrühm: projekteerijad, ehitajad, järelevalve, eksperdid, riigiasutused, energiaettevõtjad, tarnijad, tootjad, energiaaudit   Lektorid: Teet Tark, TTÜ lektor, tehnikamagister, ASHRAE (Ameerika kütte ja ventiatsiooni inseneeride liit) liige, volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8, Hevak OÜ konsultant- Jarek Kurnitski, TTÜ professor, REHVA asepresident, liginullenergiahoonete nZEB uurimisgruppi juht, […]

Arhiivitud: Betoonpõrandad. Kavandamise kuldsed reeglid

by Äri Info Koolituskeskus 0 lessons 185.00 

Sihtrühm: ehituse valdkonna spetsialistid, sh. konstruktsioonide projekteerijad, ehituse projektijuhid, objektijuhid, ehitusinsenerid, ehitajad ja tehnoloogid, betoonitöid teostavate firmade insenerid,  projekteerijad, eksperdid ja järelevalve   Lektor: Mati Laurson, volitatud ehitusinsener, tase 8; Savekate Haldus OÜ juhatuse liige ja tegevjuht; juhendi “Betoonpõrandad” töörühma juht   KOOLITUSE KAVA   Betoonpõrandate põhitüübid Lähteülesande püstitamine betoonpõrandate kavandamisel Kvaliteedinõuded, nende […]

Arhiivitud: Metallfassaadid. Projekteerimispõhimõtted

by Äri Info Koolituskeskus 0 lessons 165.00 

Lühikirjeldus: Koolituse eesmärk on ülevaate tegemine metallidel põhinevate fassaadikatete valikust, kvaliteedinõuetest, projekteerimisest, paigaldusest ja hooldusest Sihtrühm: projekteerijad, ehitusfirmade eelarvestajad, objektimeeskond, paigaldajad ja omanikujärelevalve teostajad   KOOLITUSE KAVA   Metallfassaadide toorained, nende omadused/võrdlus Teras Cor-Ten Alumiinium Vask, messing Roostevaba Allumiiniumkomposiit   Pinnakatted ja patinatsioonid Pinnakatete valik Pinnakatete omadused   Metallist fassaadikatetele […]

Arhiivitud: Hoonete hüdroisolatsioon. Maa-alused konstruktsioonid

by Äri Info Koolituskeskus 0 lessons 165.00 

Lühikirjeldus: Hoonete osade hüdroisoleerimisel puuduvad Eestis täpsed reeglid. Projekteerijatel ja ehitajatel tuleb ise iga kord välja mõelda, millist tüüpi hüdroisolatsiooni ja millise tehnoloogiaga paigaldada. Eriti keeruline olukord on hoonete maa-aluste konstruktsioonide hüdroisoleerimisega, kuna need asuvad tihti veesurvelises ja agressiivses keskkonnas. Mõned soovituslikud normid võib leida RYL-ist (aga see ei kuulu […]

Arhiivitud: Lõhkematerjali käitlemise korraldaja koolitus

by Äri Info Koolituskeskus 0 lessons 165.00 

Lühikirjeldus: koolituse eesmärk on tutvustada lõhketööde seadusandlust, vastava sektori arengusuundi ja uusimaid tehnoloogilisi lahendusi. Täiendada vajalikke kompetentsipõhiseid teadmisi. Kursuse raames antakse baasteadmisi kasutatavatest materjalidest, lõhkematerjalide keemiast, lõhketööde projekteerimisest, julgeoleku ja ohutuse tagamisest, lõhkematerjalide ohutuse põhiparameetrite arvutamisest ja seirest. Koolituse läbinud tunneb tsiviil lõhketööde tehnikat ja tehnoloogiat, ohutustehnikat ja nõudeid. Oskab […]

Arhiivitud: Kiirgusohutusalane täiendkoolitus (keskkonnaministri määrus nr. 57)

by Äri Info Koolituskeskus 0 lessons 145.00 

Lühikirjeldus: Täiendkoolituse läbimise kohustus vähemalt üks kord viie aasta jooksul tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   Sihtauditoorium: A- ja B-kategooria kiirgustöötajad   Lektor: Mare Varipuu, kuni 2015 lõpuni Keskkonnaameti kiirgusosakonna peaspetsialist   KOOLITUSE KAVA   Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid Ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     […]

Arhiivitud: Kiirgusohutusalane esmane koolitus (keskkonnaministri määrus nr. 57)

by Äri Info Koolituskeskus 0 lessons 155.00 

Lühikirjeldus: Esmase koolituse läbimise kohustus kuue kuu jooksul alates tööle asumisest tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   Sihtauditoorium: A- ja B-kategooria kiirgustöötajad   Lektorid: Alar Polt, Keskkonnaameti kiirgusosakonna kiirgusseire büroo Mare Varipuu, kuni 2015 lõpuni Keskkonnaameti kiirgusosakonna peaspetsialist   KOOLITUSE KAVA   Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk Kiirguse […]

Arhiivitud: Ehituskonstruktsioonide tugevdamine. Arvutused. Praktilised lahendused

by Äri Info Koolituskeskus 0 lessons 185.00 

Lühikirjeldus: Koolituse käigus 3 lektorit peavad nende loenguid Sihtrühm: projekteerijad, ehitajad, tootjad, ekspertid, järelevalve teostajad   KOOLITUSE KAVA   I OSA – Ehituskonstruktsioonide tugevdamine   Üldised seisukohad Millal tugevdamine on vajalik Tugevdamise põhimõttelised variandid Enne tugevdamist tehtavad vajalikud uurimistööd   Erinevate konstruktsioonide tugevdamise põhimõtted ja näited Teraskonstruktsioonide tugevdamise lahendused Puitkonstruktsioonide […]

Arhiivitud: Sprinklersüsteemid. Projekteerimine ja ehitus (EVS 12845/2015)

by Äri Info Koolituskeskus 0 lessons 165.00 

Koolituse sihtrühm: projekteerijad, ehitusjuhid, järelevalve teostajad, ehituseksperdid, kutsetunnistuste pikendamise taotlejad KOOLITUSE KAVA Seadusandlus. Normatiivne baas Sprinklersüsteemi projekteerimine ja ehitus Sprinklerpead, nende liigitus ja tähistamine Tööpõhimõte ja tüübid Sprinkleripeade vahekaugused ja asetus Ohuklassid Hüdraulilise projekteerimise kriteeriumid Juhtsõlmed. Tööpõhimõte ning ehitus Süsteemi veevarustus. Pumplad ja pumbad Süsteemi monitoorimine. Häire edastamine Alarmide tähtsuse […]

Arhiivitud: Pinnasemehaanika inseneridele. Vesi pinnases

by Äri Info Koolituskeskus 0 lessons 165.00 

Lühikirjeldus: Kõik ehitised on seotud pinnasega, kas vundamendi kaudu või on rajatud pinna sees (näiteks, tunnelid). Vesi pinnases suures osas mõjutab ehitise püsivust, tekitades ehituskonstruktsioonide deformeerimist. Kuidas seda arvestada projekteerimise ja ehitamise protsessis selgitab meie koolitus Sihtrühm: spetsialistid, kes tegelevad geotehniliste uuringutega, vundamentide projekteerimisega ja ehitamisega, järelevalve teostamisega, sh. kutsetunnistuste […]