Veeteenuse hinnaregulatsioon. Uus Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS)

Lühikirjeldus:

Koolitus annab ülevaate hinnaregulatsiooni rakendamisest vee sektoris ning uue seaduse rakendamisest

 

KOOLITUSE KAVA

 

Hinnaregulatsiooni alused. Euroopa Liidu regulatsioon, Eesti regulatsioon

Konkurentsiseaduse alused

 

Peamised muudatused uues seaduses

Hinna arvutamise alused

Hinnaregulatsiooni spetsiifika vee sektoris

Investeeringud vee sektoris

 

Peamised vead hindade arvutamisel

Kohaliku omavalitsuse roll vee sektori regulatsioonis

 

Teadmiste kontroll

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* программа защищена авторским правом.
Обучающая фирма оставляет за собой право изменить дату, план дня и программу обучения.