Ehituskonstruktsioonide püsivus. Raudbetoon.

KOOLITUSE KAVA

 

Euroopa ja Eesti õigusaktide lühitutvustus

Raudbetooni korrosiooni

Raudbetooni lagunemine erinevate korrosiooniprotsesside tõttu

füüsikalised,

mehaanilised,

keemilised,

elektrokeemilised ja

bioloogilised mõjurid

 

Keskkonnatingimused ja nende mõju materjalile:

gaasilised, vedelad ja tahked keskkonnad,

keskkonnatingimused raudbetooni püsivuse seisukohalt,

konstruktsiooni paiknemine keskkonna suhtes

 

Betoonisegu koostisosade mõju raudbetooni kahjustumisele

Betooni pragunemine

Poorsuse tüüp ja kujunemine

Armatuuri püsivuse ja korrodeerumise tingimused

Karboniseerumisprotsesside mõju

Räni-leeliskorrosioon

Külmakindlus

Veekindlus

 

Raudbetooni koostise ja kivinemiskeskkonna mõju tema vee- ja korrosioonikindlusele

Raudbetooni kaitse ja eluea pikendamise võimalused

 

Teadmiste test

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* программа защищена авторским правом.
Обучающая фирма оставляет за собой право изменить дату, план дня и программу обучения.