Tööstus- ja ärihoonete sisevalgustuse projekteerimine. Probleemid ja vead.

Lühikirjeldus:

Räägime põhilistest nõuetest, tehnilistest lahendustest ja vigadest, mida projektides tehakse. Vastavalt soovile vaatleme lühidalt valgusarvutuste teostust DialuxEvo baasil ja kust leida abi küsimuste tekkimisel

 

KOOLITUSE KAVA

 

Sisevalgustuse standard. Nõuded tööstusobjektidel

Projekti lähteülesande olulisus

Valgustite valiku põhimõtted,  nende toimivusnäitajad

Sisevalgustuse standardi 2022.a. nõuded

 

Valgustuse projekteerimine

Millele pöörata tähelepanu hankes asenduste lubamisel

Energiasäästvad lahendused tööstus- ja ärihoonete valgustuse rekonstrueerimisel ja ehitamisel

Põhilised vead, mida projektides tehakse

 

Lühidalt valgusarvutuste teostusest DialuxEvo baasil

 

Teadmiste testimine

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* программа защищена авторским правом.
Обучающая фирма оставляет за собой право изменить дату, план дня и программу обучения.