Tarbevesi. Vee oksüdatsioon ja desinfitseerimine

Lühikirjeldus: 

Koolituse käigus saab koolituse osaleja praktilisi teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad neil rakendada kaasaegseid veepuhastusmeetodeid ning tagada tarbijatele kvaliteetne ja ohutu joogivesi vastavalt kehtivatele standarditele ja regulatsioonidele

 

KOOLITUSE KAVA

 

EL Joogivee direktiiv ja selle nõuded tarbevee kvaliteedile

Tarbevee  tehnoloogilise protsessi  olulised näitajad (TOC,  DOC, AOC, BDOC) 

 

Tarbevee tootmise protsessid ja kitsad kohad

desinfitseerimise probleemid ja kitsad kohad

näited maailma tehnoloogilistest skeemidest

vee kloorimise kahjulikud mõjud ning kolm peamist puudust

 

Desinfitseerimisagentide (kloor, klooramiin, osoon, ClO2, UV) võrdlus

 

UV-kiirguse ja osooni ning ClO2 ja osooni  kasutamine veepuhastuses desinfitseerimisel tehnoloogiad

eelised

rakendused

 

Vee kvaliteedi tagamine, mikroobide tõrje meetodid ning vee bioloogiline stabiliseerimine

Süsihappe gaasi vormid vees, tarbevee keemiline stabiliseerimine veetrasside korrosiooni vähendamiseks 

Joogivee tootmine pinna-ja põhjaveest Eestis. Näited

 

Teadmiste kontroll

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* программа защищена авторским правом.
Обучающая фирма оставляет за собой право изменить дату, план дня и программу обучения.