Päikeseelektrijaamad. Kavandamise ja ehitamise A ja O.

KOOLITUSE KAVA

 

Päikesepaneelid:

Päikesepaneelide erinevad tüübid

 

Asukoha valik:

Päikeseelektrijaama erinevad võimalikud paigaldussuunad ja kaldenurgad

Elektrienergia toodangu simulatsiooni võrdlused erinevate asukohtade, suundade ja kaldenurkade vahel

Tööd häirivad varjud

Elektrivõrgu liitumispunkti võimalused

Tootja liitumine elektrivõrguga

Päikeseelektrijaama rajamist piiravad tegurid

 

Päikesepaneelide alusraamistikud:

Erinevad alusraamistikud sõltuvalt paigalduskohast

 

Teadmiste testimine

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* программа защищена авторским правом.
Обучающая фирма оставляет за собой право изменить дату, план дня и программу обучения.