Päikeseelektrijaam hoone energiatõhususe tagamiseks. Insener-tehnilised lahendused.

Lühikirjeldus:

Seadus kehtestab uutele hoonetele energiatõhususe nõuded, mille täitmine ilma taastuvenergia (päikeseelektrijaama) paigaldamiseta on keeruline, kui mitte lähedane võimatule. Koolitus annab teadmisi, kuidas projekteerida energiatõhususe nõuete täitmiseks taastuvenergia tootmist päikeseelektrijaamaga ja kuidas optimeerida elektrienergia tarbimist salvestussüsteemidega.

 

KOOLITUSE KAVA

 

Energiatõhususe nõuded 2023/2024. Muudatused õigusaktides

Uued hooned

Liginullenergia ja nullenergia hooned

 

Taastuvenergia tootmisseadmed. Valiku võimalused

Päikesepaneelid nõuete tagamiseks. Projekteerimise põhimõtted

Päikesepaneelide omadused ja parameetrid

Paneelide valiku kriteeriumid

Inverteri valik

Paneelide asukoha valik ja koguse arvutus

Lahendused paneelide paigutamisel ja ühendamisel

 

Elektrienergia tootmine, tootmise-kasutamise suhte optimeerimine

Müük avalikku elektrivõrku

Salvestusseadmed

 

Kaitse äikese eest, tuleohutus

Piksekaitse ja liigpingekaitse

Ühendamine võrguga, väljalülitus tuleohu korral

 

Näited ja praktilised soovitused

 

Teadmiste kontroll

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* программа защищена авторским правом.
Обучающая фирма оставляет за собой право изменить дату, план дня и программу обучения.