Päikeseelektrijaam hoone energiatõhususe tagamiseks. Insener-tehnilised lahendused.

Lühikirjeldus:

Seadus kehtestab uutele hoonetele energiatõhususe nõuded, mille täitmine ilma taastuvenergia (päikeseelektrijaama) paigaldamiseta on keeruline, kui mitte lähedane võimatule. Koolitus annab teadmisi, kuidas projekteerida energiatõhususe nõuete täitmiseks taastuvenergia tootmist päikeseelektrijaamaga ja kuidas optimeerida elektrienergia tarbimist salvestussüsteemidega.

 

KOOLITUSE KAVA

 

Energiatõhususe nõuded 2023/2024. Muudatused õigusaktides

Uued hooned

Liginullenergia ja nullenergia hooned

 

Taastuvenergia tootmisseadmed. Valiku võimalused

Päikesepaneelid nõuete tagamiseks. Projekteerimise põhimõtted

Päikesepaneelide omadused ja parameetrid

Paneelide valiku kriteeriumid

Inverteri valik

Paneelide asukoha valik ja koguse arvutus

Lahendused paneelide paigutamisel ja ühendamisel

 

Elektrienergia tootmine, tootmise-kasutamise suhte optimeerimine

Müük avalikku elektrivõrku

Salvestusseadmed

 

Kaitse äikese eest, tuleohutus

Piksekaitse ja liigpingekaitse

Ühendamine võrguga, väljalülitus tuleohu korral

 

Näited ja praktilised soovitused

 

Teadmiste kontroll

Koolituse läbinu õppuse raames:
oskab planeerida päikesejaamu kooskõlas energiatõhusa hoone nõuetega
oskab projekteerida päikeseelektrijaamu
oskab paigaldada tootmisseadmeid
oskab optimeerida energiavarustust
oskab tagada päikeseelektrijaama ja hoone kaitset
oskab vältida teatavaid vigu päikeseelektrijaama projekteerimisel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

5,6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks