Kaugkütte turg ja hinnad 2024. Reeglid ja kuidas vältida vigu

 

Konkurentsiametiga peavad kooskõlastama müüdava soojuse piirhinna kõik soojusettevõtjad, kes müüvad soojust tarbijale või võrguettevõtjale või toodavad soojuse elektri ja soojuse koostootmise protsessis.

Koolitusel annab lektor ülevaate hinnaregulatsiooni rakendamisest ja hindade kooskõlastamisest kaugküttes ja õpetab arvutada hindu vastavalt 2024 aastal kehtivatele nõuetele

 

KOOLITUSE KAVA

 

Hinnaregulatsiooni alused

Euroopa Liidu regulatsioon

Eesti regulatsioon

Konkurentsi alane regulatsioon

Hinna arvutamise alused

Hinnaregulatsiooni spetsiifika kaugküttes

Peamised vead hindade arvutamisel

Kulude jagamine soojuse- ja elektri koostootmisel

Kaugkütte piirkonnad

Soojuse tootmise regulatsioon

Kohaliku omavalitsuse roll kaugkütte regulatsioonis

 

Teadmiste kontroll

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* программа защищена авторским правом.
Обучающая фирма оставляет за собой право изменить дату, план дня и программу обучения.