Elektriturg, hinnad ja võrgutasud 2024. Reeglid ja kuidas vältida vigu

 

Võrguettevõtja peab oma teeninduspiirkonna elektrienergia võrgutasud (elektrituruseaduse § 71 lõikes 1 punktides 1-6 nimetatud võrgutasud) kooskõlastama Konkurentsiametiga enne nende kehtestamist ning lähtuma võrgutasude kujundamisel elektrituruseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest

Koolitus annab ülevaate elektrituru toimimisest ja hinnaregulatsiooni rakendamisest elektri sektoris

 

KOOLITUSE KAVA

 

Hinnaregulatsiooni alused

Euroopa Liidu regulatsioon

Eesti regulatsioon

Konkurentsi alane regulatsioon, sh, riigiabi.

Hinna arvutamine

Hinnaregulatsiooni spetsiifika

Peamised vead hindade arvutamisel

Elektrituru korraldus

Elektri hinna kujunemine turutingimustes

 

Teadmiste kontroll

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* программа защищена авторским правом.
Обучающая фирма оставляет за собой право изменить дату, план дня и программу обучения.