Elektriinseneri kutse. UUS kompetentsuse tõendamise kord 2024.

Lühikirjeldus: 

Alates 2024 aastast hakkavad kehtima uued elektriinseneri kvalifikatsiooni nõuded ja jõustuvad ka Määruse “Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded” muudatused.
Koolituse käigus Teie saate teadmisi, et kuidas valmistuda ennast uute nõuete rakendamiseks ja kuidas käituma üleminekuperioodil

 

KOOLITUSE KAVA

 

UUS reguleerimisala

Määruse muudatused: „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded“

Kompetentsuse tõendamise ja taastõendamise kord 2024

Pädevustunnistuste kehtivus üleminekuperioodil

 

UUED kutsestandardid:

elektriinsener tase 6, diplomeeritud elektriinsener tase 7, volitatud elektriinsener tase 8

– Spetsialiseerumine

– Valitavad tööosad

– Piirangud tasemete ja tööosade järgi

 

Elektripaigaldiste projekteerimine, edasised suundumused

 

 

Teadmiste kontroll

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* программа защищена авторским правом.
Обучающая фирма оставляет за собой право изменить дату, план дня и программу обучения.