Elektriinseneri kutse. UUS kompetentsuse tõendamise kord 2024.

Lühikirjeldus: 

Alates 2024 aastast hakkavad kehtima uued elektriinseneri kvalifikatsiooni nõuded ja jõustuvad ka Määruse “Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded” muudatused.
Koolituse käigus Teie saate teadmisi, et kuidas valmistuda ennast uute nõuete rakendamiseks ja kuidas käituma üleminekuperioodil

 

KOOLITUSE KAVA

 

UUS reguleerimisala

Määruse muudatused: „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded“

Kompetentsuse tõendamise ja taastõendamise kord 2024

Pädevustunnistuste kehtivus üleminekuperioodil

 

UUED kutsestandardid:

elektriinsener tase 6, diplomeeritud elektriinsener tase 7, volitatud elektriinsener tase 8

– Spetsialiseerumine

– Valitavad tööosad

– Piirangud tasemete ja tööosade järgi

 

Elektripaigaldiste projekteerimine, edasised suundumused

 

 

Teadmiste kontroll

teab määruste, seaduste ja kutsestandardite muudatustest
teab pädevustunnistuse kehtivusest üleminekuperioodil
oskab oma kompetentsust tõendada ja taastõendada
oskab koostada tõendamiseks vajalikke dokumente

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks