Управление и автоматизация инженерных систем. Умные решения и схемы

Управление и автоматизация инженерных систем. Умные решения и схемы

230.00 

 

Koolitus kestab 6,7 akadeemilist tundi ja annab 5,3 TP

 

Lektor:

Aivar Kukk, volitatud insener (tase 8), Siemens OY, EJKÜ töögrupi liige kõigi kolme juhendmaterialide versiooni koostamisel

 

Koolituse kava

 

Tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika tagamaks energiatõhususe ja sisekliima

 

Hooneautomaatika võimalused sisekliima ja energiatõhususe tagamisel

Arengud ja lähema tuleviku nägemus

Uut seadusandluses, standardid ja määrused (2020)

Nõuded 2025. aastaks, nii hoone  halduses kui mõõtmiste

Erinevate tehnosüsteemide sidumise eeldused

Sisekliima nõuded, sellest millest ei saa taganeda

Erisused seoses Covid19 vastumeetmete rakendamisega REHVA ja ASHARE (soovituste  valguses)

 

Erinevad lahendused ja skeemid

 

Ventilatsioonilahendused

Õhu kvaliteedi mõõtmise tegelikud võimalused

seosed tegelike ruumides viibijate arvuga ja selle kaudse määramisega

seoses Covid-19-ga

 

Sooja- ning külmavarustus

EJKÜ 2019.  aasta juhendmaterial

 

Mõõtmine ja energiatarbimise analüüs, targad  andurid

EL direktiivi juba kehtivad nõuded distantslugemisele ja aruandlusele. Selle täitmise võimalused

 

Juhtimine ja optimeerimine

EVS EN 15232 ja RKAS.ee „parim praktika“

 

Tehnilised lahendused

Teated tegelikkusest Haldajale ja omanikule

Parim praktika suurte ja väikeste  süsteemide osas

Vead ja puudused automaatsüsteemide teostamisel

 

Teadmiste testimine