Vesi pinnases. Geotehnilised probleemid.

KOOLITUSE KAVA

 

Vete klassifikatsioon

Gradient. Veejuhtivus

Veejuhtivuse hinnang

 

Veesisaldus ja selle mõju pinnastele (kivimitele)

Vesi ja geotehnilised protsessid ning nähtused

Vesiliiv

Äkkvajumine

Pundumine, loendumine

Nõlvade püsivus

Karst

Kallaste errosioon

 

Survelised veed

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 09.10.2020

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks