Vesi pinnases. Drenaažisüsteemid. Projekteerimine. Arvutamine. Vead.

Korduv koolitus!

 

Lühikirjeldus:

Ehitise püsivus oleneb suuresti vundamendist. Samas vundamendi ehitamisel on väga suur tähtsus pinnasel ja selle veerežiimi reguleerimisel. Pinnaseniiskust saab optimaalseks reguleerida drenaažiga. Selle koolitusega tutvustame kuivendamise ajalugu, kasutatavaid tehnoloogiaid ja materjale ning innovatiivseid meetodeid ehitiste niiskusrežiimi hoidmisel optimaalsel tasandil

 

KOOLITUSE KAVA

 

Vesi pinnases. Kuidas ja miks vesi voolab

Pinnavesi ja põhjavesi

Pinnased ja nende veeläbilaskevõime

 

Veeäravool. Põhimõtted

Kuivendamise eesmärk

 

Ehituse projekteerimine

Lähteandmed ja uurimistööd

 

Gravitatsioon ja drenaažisüsteemi projekteerimine

Millal ehitada drenaaž. Kuhu ja kuidas vesi eemale suunatakse

Drenaaži süsteemi liigid

Sademevee käitlemine. Salakraavid ehk drenaaž

Drenaaži süsteemi projekteerimise reeglid

Arvutused

Levinumad vead

 

Materjali valiku kriteeriumid (torud, liitmikud, kaevud)

Pöördfilter

Geotekstiilid

 

Golfiväljakute, staadionite, tenniseväljakute jne kuivendamine

Kalmistute kuivendamine

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 20.05.2020

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, teab pinnaste omadusi ja nende veeläbilaskevõimest, teab veeäravoolu põhimõttest ja kuivendamise eesmärgist, oskab projekteerida ehitise, gravitatsiooni ja drenaažisüsteemi, koguda lähteandmeid ja uurimistööid, teab materjali valiku kriteeriumitest (torud, liitmikud, kaevud), oskab teostada golfiväljakute, staadionite, tenniseväljakute ja kalmistute kuivendamisest, oskab analüüsida pinnase omadusitega ja drenaažispsteemi paigaldamisega seotuid riske ja vältida teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks