Teetööd järelevalve vaatenurgas. Ajutine liikluskorraldus – Reeglid ja vead.

Lühikirjeldus: 

Pakume osalejatele koolitust, mille käigus vaatame ajutise liikluskorralduse tegevust reguleerivaid dokumente, toome näiteid praktikast ning arutame võimalike tulevikusuundumuste üle

 

KOOLITUSE KAVA

 

Nõuded ajutisele liikluskorraldusele

Riigiteede ajutine liikluskorraldus

Teetööde tehnilised kirjeldused

Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord

 

Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused

TarkTee keskkond

Ajutise liikluskorralduse kitsaskohad ning võimalikud lahendused

Ajutise liikluskorralduse võimalikud tulevikusuunad

 

Näited praktikast – järelevalve poolt avastatud vead

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab ajutisele liikluskorraldusele esitatavatest nõuetest, teab Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise korrast, oskab kasutada liiklusmärke ja teemärgiseid, oskab kasutada TarkTee keskkonda, oskab rakendada teadmisi ajutise liikluskorralduse kitsaskohtades, oskab valida õiget lahendust erijuhtudel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

4 TP - ESTALi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks