Raudbetoonkonstruktsioonid ja nende arvutamine.

Lühikirjeldus: 

Koolituse eesmärk on tuletada meelde baasteadmisi raudbetoonist ja tõsta ehitus-, projekti- ja objektijuhtide ning arhitektide erialast pädevust kokkupuutel nii uute kui ka olemasolevate raudbetoonkonstruktsioonidega

 

KOOLITUSE KAVA

 

Raudbetooni töötamise põhimõte 

Betooni ja terasarmatuuri koostöö eeldused

Betooni koostis ja struktuur

 

Betooni tugevusomadused, nende muutus ajas ja tugevust mõjutavad tegurid

Betooni survetugevusklassid

Armatuurteraste põhimõtteline jaotus, nomenklatuur

Projektis kasutatavad tugevusenäitajad ja funktsionaalne liigitus raudbetoonis

Armatuuri kaitsekiht. Raudbetoonkonstruktsiooni kestvus: Keskkonnaklassid

 

Raudbetooni kahjustumismehhanismid ja nende tekkepõhjused 

Inimlikud põhjused raudbetooni kahjustuste tekkes

Armatuurterase korrosioon raudbetoonis

Raudbetooni remondi (kahjustuste likvideerimise) üldised põhimõtted

 

Raudbetoonelementide arvutamise alused ja põhimõtted

Lihtsamad näited paindele töötava elemendi arvutustest

Raudbetoontala, plaadi ja ribiplaadi kandevõime arvutused

Raudbetoontala, plaadi ja ribiplaadi tõmbearmatuuri pindala dimensioneerimise arvutused

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

8,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks