Puitmaterjalid ehituses ja nende püsivus. Puit ja liimpuit.

KOOLITUSE KAVA

 

I OSA – Lembi-Merike Raado

 

Puude liigid. Puidu koostis ja struktuur

Keemiline koostis

Struktuur

 

Puittoodete mahu-, tugevus- ja püsivusnäitajate sõltuvus puu liigist ja kasvu-

ning toodete ekspluatatsiooni tingimustest

Veesisaldusest

Temperatuurist

UV- ja soojuskiirgusest

 

Bioloogiline korrosioon

Keemiline püsivus

Ilmastikukindlus

 

Täispuidu kasutus- ja püsivusnäitajad

Terminid

Klassifikatsioonid

Standardid

 

Teiste puidubaasiliste ehitusmaterjalide püsivus:

puitkiud-, -laast-, saepuruplaadid

liimpuit, vineer

termopuit

 

 

II OSA – Tõnu Peipman

 

Liimpuitkonstruktsioonid

Suuresildelised liimpuitkonstruktsioonid:

talad

raamid

paneelid

 

Liimpuitraamide arvutusskeemid

Raami jäiga sõlme konstrueerimine

Näiteid ehitatud liimpuitkonstruktsioonidest

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab puidu koostist, struktuuri, puittoodete mahu-, tugevus- ja püsivusnäitajate sõltuvust puu liigist, teab puidust toodete ekspluatatsiooni tingimusi ja norme, oskab ette näha puidu bioloogilise ja keemilise korrosiooni projekteerimisetapil, oskab õigesti valida puitmaterjale, arvestades selle kasutus- ja püsivusnäitajaid, oskab arvutada liimpuitraame ja konstrueerida raami jäiga sõlmi, oskab vältida teatavaid vigu projekteerimisel ja ehitamisel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

7,5 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks