Puit kui looduslik ehitusmaterjal. Praktilised lahendused puitkonstruktsioonide ehitamisel.

KOOLITUSE KAVA

 

Puit kui looduslik ehitusmaterjal

Puidu eripärad, mida tuleb projekteerimisel ja ehitamisel arvestada

Eesti Vabariigi Standard: Puitkonstruktsioonide projekteerimine

Kasutuspiirseisund – läbipainded ja lagede kõikumine

 

Puitkonstruktsioonide liited ja liitedetailid

Naelad, kruvid, poldid ning nende kasutamise reeglid

Puitkonstruktsioonides kasutatavad terasest taridetailid

 

Puitkarkasshoonete konstrueerimine

Kasutatavad puitmaterjalid, soojustused ja plaadid

 

Liimpuitkonstruktsioonide konstrueerimine

Raamide erinevad staatilised arvutusskeemid

Kasutatavad terasest taridetailid

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab puidu eripärasid ja reguleeritavaid standarte, oskab valida puitkonstruktsioonides kasutatavaid liiteid ja liitdetaile, oskab konstrueerida õigeid puitkarkasshooneid, oskab konstrueerida liimpuitkonstruktsiooneid ja rakendada erinevaid staatilisi arvutusskeeme, oskab analüüsida puitkonstruktsioonide kasutamisega seotuid riske, oskab vältida teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

7,2 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks