Arhiivitud: Veebiseminar – Raudbetoonkonstruktsioonid. Praod ja pragude tekkepõhjused

KOOLITUSE KAVA

 

Raudbetoonkonstruktsioonide kvaliteedinõuded

Raudbetooni omadused ja keskkonna mõju konstruktsioonile

 

Miks praod tekivad?

Prao tüübid ja nende tekkepõhjused

 

Pragude tekkimine enne betooni kivinemist

Varajane koormamine

Plastsed: plastne vajumine ja plastne mahukahanemine

Liikumised/nihkumised: raketis ja aluspinnas

 

Pragude tekkimine peale betooni kivinemist

Füüsikalised: täiteaine kahanemine, kuivamiskahanemine, võrkjas juuspragunemine

Keemilised:  armatuurterase korrosioon, betooni reageerimine

täiteainega (leeliskorrosioon), karboniseerumine

Termilised: külmatsüklid, varajane kahanemine, väliskeskkonna temperatuurimuutused

Konstruktiivsed: koormuste poolt põhjustatud painde-tõmbepragu, põikjõupragu,

juhuslik ülekoormus, roome

 

Nõuded raudbetoonkonstruktsioonidele pragude seisukohalt-

kasutuspiirseisundid (Euronormide ülevaade)

Pragudekindluse piirseisund

Pingepiirangute piirseisund

 

Pragude tüüpnäited ja likvideerimise võimalused

 

Teadmiste kontroll

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

210.00  + km

9,6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks