Raudbetoonkonstruktsioonid. Praod ja pragude tekkepõhjused.

KOOLITUSE KAVA

 

Raudbetoonkonstruktsioonide kvaliteedinõuded

Raudbetooni omadused ja keskkonna mõju konstruktsioonile

 

Miks praod tekivad?

Prao tüübid ja nende tekkepõhjused

 

Pragude tekkimine enne betooni kivinemist

Varajane koormamine

Plastsed: plastne vajumine ja plastne mahukahanemine

Liikumised/nihkumised: raketis ja aluspinnas

 

Pragude tekkimine peale betooni kivinemist

Füüsikalised: täiteaine kahanemine, kuivamiskahanemine, võrkjas juuspragunemine

Keemilised:  armatuurterase korrosioon, betooni reageerimine

täiteainega (leeliskorrosioon), karboniseerumine

Termilised: külmatsüklid, varajane kahanemine, väliskeskkonna temperatuurimuutused

Konstruktiivsed: koormuste poolt põhjustatud painde-tõmbepragu, põikjõupragu,

juhuslik ülekoormus, roome

 

Nõuded raudbetoonkonstruktsioonidele pragude seisukohalt-

kasutuspiirseisundid (Euronormide ülevaade)

Pragudekindluse piirseisund

Pingepiirangute piirseisund

 

Pragude tüüpnäited ja likvideerimise võimalused

 

Teadmiste kontroll

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab raudbetoonkonstruktsioonide kvaliteedinõudeid ja selle omadusi, teab, miks praod tekkivad ja nende tüüpe, oskab hinnata pragude tekkimise võimalust enne ja peale betooni kivinemist, oskab rakendada teadmisi raudbetoonkonstruktsioonide osas, teab raudbetoonkonstruktsioonide kasutuspiirseisundeid ja oskab rakendada Euronorme, oskab vältida teatavaid vigu ja likvideerida pragusid

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

9,6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks