Erisused korterelamute projekteerimisel. Praktilised näpunäited.

Lühikirjeldus:

Pakume osalejatele praktilise kallakuga koolituse, mille käigus jagab lektor tema kogemusi korterelamute projekteerimisel, räägib optimaalsete lahenduste valikust ning vastuolust erinevate projektiosade puhul

 

KOOLITUSE KAVA

 

Projekteermistööde ettevalmistus ja läbiviimine

Energiatõhususe nõuete mõju projekteerimisel

Arhitektuurne optimeerimine

 

Praktilised näpunäited

kandvate konstruktsioonide tüübide valikul

piirdetarindite valikul

korterelamu tehnosüsteemide valikul

 

Kõrghoone projekteerimise eripärad (sh. tuleohutusnõuded)

 

Teadmiste testimine

 

Koolituse läbinu koolituse sisu raames oskab ette valmistada ja läbi viia projekteerimistöid, teab energiatõhususe nõuete mõjust projekteerimisel, oskab optimeerida arhitektuurset lahendust, valida õiget lahendust korterelamu kandekonstruktsiooni, piirdetarindi ja tehnosüsteemi projekteerimisel ja vältida teatavaid vigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

3,4 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks