Välisseinte ja katuste soojusläbivus ning selle arvutus koos näidetega.

Lühikirjeldus:

koolituse läbinu saab aimu milliste standardite alusel arvutatakse välisõhuga kontaktis olevate piirete soojusläbivusi ja millised lähteandmeid selleks kasutama peaks. Koolituse läbinu teeb vahet homogeensel ja mittehomogeensel välispiirdel ja nende soojuläbivuse arvutamise vahel. Koolituse peamiseks eesmärgiks on osata kontrollida piirete soojusläbivuse arvutuse õigsuse põhimõtteid ja saada aimu millised peaksid olema välispiirded uutes liginulleenergia- ning madalenergia hoonetes

 

KOOLITUSE KAVA

 

Piirete soojusläbivus. Õigusalane reguleerimine

Välisõhuga kontaktis olevate piirete soojusläbivuse arvutamise standardite ülevaade

Milline standard on kehtiv ja mida standardite lugemisel teadma peab

 

Materjalide valiku praktilised soovitused

Ehitusmaterjalide soojuserijuhtivused ning selgitused, mida tootja andmetest kasutada

Erinevate materjalide soojuserijuhtivuste näited

 

Soojusläbivuse ja lisasoojusläbivuse arvutused näidetel

Näidisarvutused standardi alusel.

Arvutamine läbi nii homogeense kergplokk konstruktsiooni kui ka

mitmekihilise puitsõrestikseina ja/või katuse.

Näited isasoojusläbivuste kohta

 

Välisseina ja katuse insener-tehnilised lahendused

Millised on liginulleenergiahoone sobilikud välisseina ja katuse lahendused

Milline peaks olema nende soojusläbivus

 

Tüüpilised vead ja nende vältimise viisid

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, oskab arvutada piirete soojusläbivus, teab kehtivaid standarte ja oskab neid lugeda, oskab valida sobivaid ehitusmaterjale, oskab teha soojusläbivuse ja lisasoojusläbivuse arvutused, oskab arvutada läbi erinevaid seina ja katuse konstruktsioone, oskab valida välisseina ja katuse insener-tehnilised lahendused

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

5,7 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks