Tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika. Targad lahendused ja skeemid.

Eesmärk: 

Tagada ehitatavate ja renoveeritavate hoonete tehnosüsteemide tegelik efektiivse koostöö ja tõhusus kasutades tänapäeva hooneautomaatika võimalusi. Mis saab muutuda hoonete haldamises ja projekteerimises seoses „Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusega“( mis jõustub 19.10.2020)  ja mida kõike juba toob kaasa „EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/844 energiatõhususe kohta“ kohustuslik rakendamine. Ülevaade  tänapäeva hooneautomaatika võimalustest juhtida tegelikku hoone kasutust. Nii  sisekliima tagamise kui ka energiasäästu võtmes. Puudutame süsteemide valiku  kriteeriume ja sagedasemaid möödalaskmisi juhtimisel ning eri süsteemide koostööl

Lühikirjeldus: 

Keskendume reguleerimisülesannete põhimõtete tegelikule realiseerimisele. Mis on selle aluseks nii standardite kui ehitusautomaatikas kasutada olevete vahendite ja lahenduste poolt. EVS: EN15232 ja mis saab muutuda hoonete haldamises ja projekteerimises seoses „Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusega“(jõustub 19.10.2020)  ja mida kõike juba toob kaasa „EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/844 energiatõhususe kohta“ kohustuslik rakendamine. Näiteks uue kvaliteedi nende eri distsipliinide ühildamiseks ühtsesse juhtimisskeemi ning kohustuslikku  arvestite distantsil lugemist ning  aruandlust. Kuidas valida juba praegu  investeering hooneautomaatikasse selliselt  et see  vastaks lähituleviku nõuetele. Lähitulevik ent on seotud ka olemasolevate hooneteate hoonete kohustusliku

 

KOOLITUSE KAVA

 

Tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika tagamaks energiatõhususe ja sisekliima

 

Hooneautomaatika võimalused sisekliima ja energiatõhususe tagamisel

Arengud ja lähema tuleviku nägemus

Uut seadusandluses, standardid ja määrused (2020)

Nõuded 2025. aastaks, nii hoone  halduses kui mõõtmiste

Erinevate tehnosüsteemide sidumise eeldused

Sisekliima nõuded, sellest millest ei saa taganeda

Erisused seoses Covid19 vastumeetmete rakendamisega REHVA ja ASHARE (soovituste  valguses)

 

Erinevad lahendused ja skeemid

 

Ventilatsioonilahendused

Õhu kvaliteedi mõõtmise tegelikud võimalused

seosed tegelike ruumides viibijate arvuga ja selle kaudse määramisega

seoses Covid-19-ga

 

Sooja- ning külmavarustus

EJKÜ 2019.  aasta juhendmaterial

 

Mõõtmine ja energiatarbimise analüüs, targad  andurid

EL direktiivi juba kehtivad nõuded distantslugemisele ja aruandlusele. Selle täitmise võimalused

 

Juhtimine ja optimeerimine

EVS EN 15232 ja RKAS.ee „parim praktika“

 

Tehnilised lahendused

Teated tegelikkusest Haldajale ja omanikule

Parim praktika suurte ja väikeste  süsteemide osas

Vead ja puudused automaatsüsteemide teostamisel

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames oskab tehnosüsteemide ning automaatika juhtimist energiatõhususe ja sisekliima tagamiseks, oskab rakendada uuemad standardid ja määrused, oskab leida erinevaid lahendusi eri distsipliinide liitmisel, oskab mõõta ja analüüsida energiatarbimist, oskab juhtida ja optimeerida tehnosüsteeme, teab vigadest ja puudustest automaatsüsteemide teostamisel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

5,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks