Tee remondilahendused. Seisukorrauuringud. Remondimetoodikad. Tolmuvaba kated.

Lühikirjeldus: 

Koolitusel käsitletakse seda, mis seisukorrauuringuid teedele teha ning kuidas tulemusi analüüsida, et leida optimaalseimat remondimetoodikat. Teema on eriti aktuaalne seoses kruusateede tolmuvaba katte alla viimise programmiga, kuid vaatluse all on ka (amortiseerunud) kattega teed. Lisaks käsitletakse erinevaid tolmuvaba katte viise ja nende kasutuvsõimalusi ning kohalike materjalide kasutusvõimalusi

 

KOOLITUSE KAVA

 

Tee remondilahenduse koostamine lähtudes tee tegelikust seisukorrast

Olemasoleva tee seisukorrauuringud võimaldamaks optimaalseid remondilahendusi ja
olemasolevate materjalide maksimaalset taaskasutust

Amortiseerunud kattega tee seisukorra parandamine

Kruusateede remont ja tolmuvabade katete projekteerimine

Erinevate kergkatete kasutusvõimalused

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab, millised seisukorrauuringud tuleb teedele teha ja kuidas tulemuse analüüsida, oskab leida optimaalseimat remondimetoodikat, teab, kuidas projekteeritakse, oskab teha teedega seotud geotehnilise ja katendiarvutust, oskab rakendada erinevaid arvutusnäiteid, oskab projekteerida tee konstruktsioone üleminekuaja jooksul, teab filtratsioonimooduli kohta esitatavaid nõudeid, oskab konstrueerida muldkeha ja katendit ning vältida oma töös teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

6,7 TP - ESTALi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks