Tööstus ja majatehniline isolatsioon. Materjalid ja nende toimivus.

Korduv Koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

Mis on isolatsioon

Isolatsioonimaterjalid

Kuidas isolatsioon toimib

 

Tööstusisolatsioon

Tööstusisolatsioonimaterjalid ja teostus

Torustikud

Gaasikäigud

Mahutid

Katlad, filtrid ja muud seadmed

Dimensioneerimine

Tasuvusaeg

 

Majatehniline isolatsioon

Ventilatsioonisüsteemi isolatsioon

Milleks isoleerida

Kuidas isoleerida

Materjalid

Katted

 

Küttesüsteemi isolatsioon

Milleks isoleerida

Kuidas isoleerida

Materjalid

Katted

 

Isolatsiooni standardid

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab isolatsiooni standarte, erinevaid isolatsioonimaterjale ja kuidas need toimivad, oskab analüüsida, millal ja mis viisil, millistega materjalidega isoleerida torustike, mahuteid, katlaid, ventilatsiooni- ja küttesüsteeme, oskab analüüsida isolatsiooni paigaldamisel tekkivaid riske ja vältida teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

7,2 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks