Sarruste ja sarrustamise tehnoloogiad.

KOOLITUSE KAVA

 

Ehituskonstruktsioonide tüübid. Sarrustamise eesmärgid

Sarruste ja sarrustamise tehnoloogia. Nõuded ja standardid

Sarruste omadused. Kuidas tagada selle pikema eluiga

 

Sarrustamistööde etapilisus

Valmistamine

Lõikamine

Painutamine

Komplekteerimine

 

Sarruste ja sarrustamiseks vajalike fiksaatorite paigaldamise reeglid

Sarruste/sarruskarkasside kinnitamine

Töö tegemisel ilmnenud vigade analüüsimine ja parandamine

Sarrustustöödele esitatavaid kvaliteedinõuded

Ilmastikutingimuste mõju sarrustustöödele. Kaitse viisid

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks