Pinnasetööd ehituses. Pinnase tugevus. Tihendamine. Kaevetööde teostamine.

Korduv koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

Kaeve- (mulla)tööd

Põhinõuded

Kaevetööde teostamine, näited

 

Geotekstiili kasutamine

 

Pinnase omaduste parandamine

Tihendamine

Joaga tihendamine

Sügav tihendamine

Lõhketööd

Lubi- ja tsementvaiad

Külmutamine

 

Süvendid

Põhinõuded

Pinnaste tugevus

Seinte ja põhja püsivus

Süvendite tugevdamine

Horisontaalsurve

Seinte deformatsioonid

Veealandus

Ankrud

Torustikud, kaevud

 

Näited ja teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 07.05.2020

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, teab kaeve- (mulla)tööde nõudeid, oskab kasutada geotekstiile, oskab parandada pinnase omadusi (tihendamine, vaijumine, külmutamine), teab süvendite põhinõudeid, oskab tugevdada süvendeid, oskab analüüsida pinnase omadustega ja selle parandamisega seotuid riske, oskab vältida teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

9,6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks