Piirdetarindite niiskusreziimi insenerarvutus programmide abil.

KOOLITUSE KAVA

 

Piirdetarindite niiskusturvalisuse arvutuse põhimõtted

Niiskustehnilise arvutuse läbimängimine Excel-tabeliga

Piirdetarindites kondensaatvee tekkimis koguse arvutus

Niiskusreziimi arvutus programmi abil

Seinakonstruktsiooni „hingamine“

Kergplokkidel soojustussüsteemide niiskustehniline arvutus

Lamekatuste niiskustehniline arvutus

Puitkarkasshoonete niiskustehniline arvutus

Kaldkatuse niiskustehniline arvutus

Niiskusarvutuse erisused

Kuulajate spetsiifiliste konstruktsioonide läbiarvutused

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames saavad aru piirdetarindi niiskusreziimi põhimõtetest, saavad aru niiskusreziimi arvutuse põhialustest, on tuttavad piirdetarindite niiskusreziimi 3 arvutumetoodikaga, oskavad Excel tabeliga arvutada piirdetarindi staatilist niiskusreziimi, orienteeruvad piirdetarindi niiskusreziimi programmides, oskavad arvutada piirdetarindi niiskusreziimi

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks