Omanikujärelevalve objektil. Seadus. Praktika. Vead.

Lühikirjeldus: 

Pakume osalejatele praktilise kallakuga koolituse, mille käigus selgitame teooriat ning arutame kogemust projektijuhtimise ning omanikujärelevalve teenuste osutamise aladel. Koolituse käigus esitame seadustikust tulevate dokumentide näidised.

 

KOOLITUSE KAVA

 

Omanikujärelevalve ning projektijuhi rollide selgitamine

Omanikujärelevalve teenuste ulatus vastavalt ehitusseadistikule

Järelevalveprotseduuride programmi koostamise juhend

Mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise järelevalve

 

Ehitusdokumentatsiooni praktiline näide

Projektijuhi teenuste kirjeldamine Tellija esindaja rollis

Omanikujärelevalve ning projektijuhi teenuste osutajate tüüpilised vead

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 18.11.2020

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab omanikujärelevalve tegemist reguleeritava seadusandluse, omanikujarelevalve teostatava isiku õigusi ja kohustusi, oskab koostada järelevalveprotseduuride programmi ja teisi dokumente, teab mälestise ja muinsuskaitsealal olevate ehitiste järelevalve erisusi, oskab analüüsida järelevalve teostamisel tekkivaid riske ja vältida teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

5,6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks