Veepumpade projekteerimine. Nõuded 2023.

KOOLITUSE KAVA

 

Nõuded veepumpade projekteerimisel

Nõuded veepumpadele

Standardid, nõuded, normid. Nõuetele vastavuse mõiste

EcoDesign direktiiv

Energiatõhususe indeksid ja regulatsioonid: MEI, IE-x, EEI

 

Pumba valiku kriteeriumid

Pumbasüsteem kui tervik. Pumpade omadused

Tööparemeetrid ja töögraafikud

Korrosioon ja korrosioonikaitse

Kavitatsioon ja kavitatsiooni riskid

Kasuteguri optimeerimine

Säästlikud lahendused

 

Materjalide valik

Torustikud

Kinnitusvahendid

Tihendid. Primaar- ja sekundaartihendi materjalid

Äärikud

 

Pumpade koostöö võimalused

Mitme pumba koostööl – optimaalne tööpunkt

Pumpade paralleel- ja järjestikühendamine

Tolerantsid

 

Puurkaevupumbad

Puurkaevupumpade ehitus

Puurkaevupumpade ühendamine

Kaitseseadmed

Survetõstepumbad

Nende liigitus

Mitmeastmelised pumbad

Kanalisatsioonipumplad

Konstruktsioon

Paigaldamise reeglid ja kontroll

 

Peamised arvutused projekteerimisel

Oluliste tööparameetrite arvutamine ja teisendamine

Surve arvutamine

Rõhukadude arvutamine ja kompenseerimine

NPSHa arvutamine

Q-NPSHr graafik

Koormuse muutmine pumbasüsteemis

 

Paigaldusnõuded erinevate pumpade puhul

 

Veepumpade optimeerimine ja auditeerimine

Pumbasüsteemi koormusgraafik

Mõõtmised

Tasuvusarvutus

Võrdlus

 

Levinumad vead veepumpade projekteerimisel ja paigaldamisel

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

8,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks