Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile (ATS). Projekteerimine ja paigaldus.

KOOLITUSE KAVA

 

Mõisted

Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine ja paigaldamine

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) vastavus teistele nõuetele

 

Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimise erisused

ATSi ülesanded

Avastamispiirkond

Toimimine kaablirikke korral

Anduri tüübi valikul otsustavad tegurid

Andurite arv ja asukoht

Tulekahjuteatenupp

Tulekahjualarm

Keskseadme asukoht

ATSi toiteallikas ja ühenduskaablid

ATSi projekteerimisdokumentatsioon

 

Tulekahjuteadete edastamine

 

Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamise erisused

ATSi asendiplaan ja paiknemiskeem

ATSi kasutuselevõtmine

ATSi üleandmine

ATSi deklaratsioon

ATSi omaniku kohustused

ATSi hooldus

Paigaldatud süsteemi muutmine

 

Teadmiste testimine

 

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab tulekahjusignalisatsioonisüsteemide projekteerimise ja paigaldamise nõuetest, teab automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) vastavusest teistele nõuetele, oskab projekteerida tulekahjusignalisatsioonisüsteeme ja teab projekteerimise erisusi, oskab valida tulekahjusignalisatsioonisüsteemide komponente, oskab koostada ja pidada ATSi projekteerimisdokumentatsiooni, oskab arvestada tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamise erisusi

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks