Nõuded energiatõhusa hoone valgustuspaigaldisele. Valgustusprojekt ja projekti vead.

Lühikirjeldus: 

Uus, äsja ilmunud standard EVS-EN 12464-1:2021 täpsustab oluliselt ruumide valgustuse nõudeid ning loengul saavad osalejad sellest ülevaate. Käsitleme tüüpilisi vigu valgustusprojektides (vale hooldeteguri valik ja leedvalgustuse eripära, mida ei arvestata jms) ja anname soovitusi, kuidas vältida vigu. Seletatakse, miks tuleb leedvalgustust olulistes ruumides juhtida ning kuidas valida lihtsaimaid erinevate tootjate lahendusi

 

KOOLITUSE KAVA

 

Uus standart EVS-EN 12464-1:2021

Valgustuse valiku põhimõtted

 

Valgustusprojekt ja selle tüüpilised vead

valed hooldetegurid

leedvalgustuse erisused (võrreldes traditsioonilisega valgustusega)

vigade vältimise viisid

 

Valgusarvutused

valgustusnõuetele vastavuse kontroll

trepikoja valgusarvutus (DialuxEvo baasil)

 

Valgustuse juhtimine

lihtsaimaid erinevate tootjate lahendused

 

Teadmiste testimine

 

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks