Metallmaterjalide valiku põhimõtted: nende kooskasutamine ja olenevus ekspluatatsioonitingimustest.

KOOLITUSE KAVA

 

Metallide korrosiooni tingimused

Kliima

Keskkonna tingimused

 

Metallide aktiivsus ja reaktsioonivõime

Ehitusmaterjalid ja korrosiooniprotsessid

Metalsed ja mittemetalsed materjalid

Korrosioon materjalide kooskasutamisel

 

Korrosiooniprotsessid terases

Galvaaniline

Pitting

Mikrobioloogiline

Kõrgtemperatuurne

Pilukorrosioon

 

Sarruse korrosiooniprotsessid raudbetoonis

 

Korrosiooniprotsessid teistes ehituses kasutatavates metallmaterjalides

Tsink ja tsinkkatted

Alumiinium

Vask

 

Polüurea pinnakatete presentatsioon. Korrosiooni kaitse

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

5,1 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks