Maa-aluste rajatiste püsivus. Ankurdamise kuldsed reeglid.

Lühikirjeldus: 

Koolitus katab kõik tegevusalad, mis hõlmavad ankrute projekteerimist, paigaldamist ja järelevalvet.
Selle koolituse juurde soovitatakse läbida ka koolituse “Pinnase mehaanilised omadused”, kus käsitletakse erinevate pinnasetüüpide/nidususe käsitlus ning antakse vastavad arvutusnäited rajatiste ankurdamisel. Koolitus planeeritakse 2021.a. juuli lõpuks. Käesoleva koolituse osaleja saab teisel koolitusel soodustuse

 

KOOLITUSE KAVA

 

Maa-alused rajatised

Keldrid, tunnelid

Mahutid

Kommunikatsioonid

 

Maa-aluste rajatiste käitumist mõjutavad tegurid

Pinnase – ja põhjavesi

Üleslükke jõud

Aktiiv – ja passiivsurve

Vibratsioonid, jne.

Rajatiste võimalikud paigutused ja nende haldamine

 

Rajatiste ankurdamine

Ankrute tüübid ja valmistamise tehnoloogiad

Ankrute kandevõime

Vertikaalsete ja horisontaalsete mahutite ankurdamine

Hinnang ja kontroll

Ankrute korrosioon

 

Teadmiste kontroll

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

9,6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks