Kuldsed reeglid ehituskonstruktsioonide projekteerimisel. Praktilised soovitused.

KOOLITUSE KAVA

 

I OSA – Ehitusprojekt. Konstruktsioonid ja arvutused

 

Ehitusprojekt

Projekteerimise lähteülesanne

Üldnõuded ehitusprojektile

 

Konstruktsioonide dimensioonimine

Sisejõudude määramine (sh alghälvete arvesse võtmine)

Sisejõudude koosmõju kontroll kandepiirseisundis

Kasutuspiirseisund

 

Betooni kestvus ja terase korrosioonikaitse

Projektis esitatavad kvaliteedinõuded

 

Koormused

Koormuste arvutusväärtuste arvutamine

“Soodsad” ja “ebasoodsad” koormused

Üksikkoormused ja koormuskombinatsioonid

 

 

II OSA – Ehitusprojekt praktikas. Levinumad vead

 

Levinumatest vigadest kandekonstruktsioonide projekteerimisel

Mida eriti silmas pidada, eriti olulised ajaolud projekteerimisel

Ehitusega seotud riskid ja selle põhjused

 

Kandekonstruktsiooni olukorra hindamine

Teraskonstruktsioonide korrosioon

Töökindluse tõstmise abinõud, olemasoleva konstruktsiooni reservide otsimine

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames oskab koostada kvaliteedinõuetele vastava projekte, teab kontruktsioonide dimensioneerimisest ja korrosioonikaitsest, oskab arvutada koormusi, oskab määrata sisejõudu, oskab määrata kasutuspiirseisundit, oskab analüüsida ehitusega seotuid riske, oskab vältida teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

8,4 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks