Kiviseintega korrusmaja. Projekteerimine. Arvutamine. Taastamine.

KOOLITUSE KAVA

 

Müürikivi. Survetugevus

Survetugevuse määramine

Deklareerimine

Rakendamine arvutuses

___

Mördid. Valiku põhimõtted

Tsementmördi, lubi-tsementmördi ja lubimörtide võrdlus

Trendid mörtide valikul, keskkonna jalajälg

Survetugevus

Müüritise kestus

___

Kiviseinad. Arvutused

Juhiseid ja soovitusi kiviseintega korrusmaja projekteerimiseks

Erinevad kandeskeemi valikud

Seina arvutamisest, kuidas arvestada tuulekoormusega

Hoone stabiilsus

___

Müüritised. Seisukorra hindamine

Vana müüritise seisukorra ja kandevõime hindamisest

Müüritise kahjustused

Kandevõimet mõjutavad faktorid

 

Looduskivi ja savitellis. Taastamise võimalused

Looduskivitöödeks vajalikud tööriistad ja materjalid

Looduskivi vundamentide rajamine ja taastamine

Looduskivist ja savitellistest seinte ja müüride taastamine, sh

sillused

võlvid

karniisid

 

Praktilised näited ja vigade analüüs

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

7,2 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks