Kiudbetoon betoontarindites. Kiudbetooni käitumine. Arvutusmetoodika. Praktilised näited.

Lühikirjeldus:

Koolitus annab teadmise kiudbetoonide kasutamisest betoontarindite projekteerimisel/ehitamisel, hõlmates ülevaadet kehtivatest standarditest ja juhenditest, arvutusmeetoditest ning ehitamise tehnoloogilistest iseärasustest

 

KOOLITUSE KAVA

 

Kiudbetooni olemus, ajalooline areng

Betoontarindite ehitamise efektiivsus

Betoontarindite co2 jalajälg

 

Kiudude tüübid

Kehtivad standardid, ce-märgistus

Kiudude omadused ja kasutusvaldkonnad

 

Kiudbetoon

Kehtivad standardid

Materjali omadused, katsemetoodika

Kiudbetoonide tootmine

Vastuolud tänapäeva praktikas

 

Kiudbetoontarindite arvutamine

Arvutusmetoodika kandvatele ja mittekandvatele tarinditele

Kande- ja kasutuspiirseisund, osavarutegurid

Arvutusnäited

 

Kiudbetooni kasutusalad

Pinnasele või vaialusele toetuvad plaadid

Kandvad betoontarindid

Betoonelemendid

Tunnelid, nõlvade kindlustamine, torkreetbetoon

Praktilised näited

 

Kiudbetoontarindite ehitamine

Erisused võrreldes tavapärase betoon-/raudbetoontarindiga

Vastavuse tõendamine, kvaliteedinõuete tagamine

Ohud ja nende vältimine

Praktilised näited

 

Teadmiste testimine

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

5,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks