Geotehnika. Konstruktsioonid pinnases.

KOOLITUSE KAVA

 

Kaevetööde olemus

Uuringud kaevikute (süvendite) projekteerimiseks

Kaevetööde kavandamine (k.a. projekteerimine). Pinnased. Koormused. Varutegurid

Kaevetööde keerukuse määramine. Geotehnilise olukorra hinnang

Kaevetööde mõju keskkonnale, ümbritsevatele rajatistele ( k.a. kommunikatsioonitrassid)

 

Süvendid:

toestatud ja toestamata nõlvad

veealandus süvendites

pundumine ja leondumine

 

Ankrute kasutamine süvendite toestamisel

Tunnelid. Nende mõju keskkonnale

Pinnaste tugevdamine. Tihendamine. Külmutamine

Tööde järjekord kaevetöödel

Geotehniline kontroll kaevetöödel. Rajatiste püsivus, vajumid

Tööde kvaliteet. Kvaliteedi kontroll

 

Kommunikatsioonide paigaldamine:

kaevetööde keerukusastmed. Uuringud. Geotehnilised nähtused, protsessid

keskkonna mõjude hindamine. Ümbritsevad rajatised

kaeviku projekt. Nõlvad. Toestus. Kaeviku põhja ja seina püsivus. Vee juurdevool kaevikusse

paigaldatud torustike vajumine-tõusmine. Kaevude deformatsioonid

vibratsioonide mõju

 

Näiteid erinevate süvendite rajamisest

(Maria teater Peterburis, Stockmanni kaubamaja Peterburis, Orsay muuseum Pariisis jne.)


Teadmiste testimine

 

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

14,4 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks